Tarieven & Wachttijd

AANMELDSTOP

Door de vele aanmeldingen heb ik op dit moment helaas een cliëntenstop voor individuele behandeltrajecten. Wanneer er weer ruimte is, zal dat hier worden weergegeven. Ik werk niet met een wachtlijst. Op de website van de LVVP (Landelijke Vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) kunt u zoeken naar andere therapeuten: https://lvvp.info/zoeken/

ACTUELE WACHTTIJD

Er is momenteel geen plaats voor nieuwe aanmeldingen voor individuele behandeltrajecten.

Je kunt je wel aanmelden voor ACT in groep.

If we wait untill we're ready,

we'll be waiting for the rest of our lives.


Ik bied ongecontracteerde zorg, daardoor zijn de kosten van de behandeling afhankelijk van je verzekeringspolis. Ruwweg zijn er twee soorten polissen. De naturapolis en de restitutiepolis. Heb je een restitutie polis, dan wordt vanuit de zorgverzekeraar meestal 100% van de behandeling vergoed. Heb je een naturapolis, dan vergoedt de zorgverzekeraar meestal tussen de 50% en 100% van de behandeling.

Je ontvangt zelf de factuur die je bij je zorgverzekeraar kunt declareren. Informeer voorafgaand aan de behandeling hoeveel je vergoed krijgt. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts vereist.

TARIEVEN 2023


De overheid bepaalt de hoogte van de tarieven van geestelijke gezondheidszorg en hoe deze berekend worden. Deze tarieven kunnen worden geraadpleegd op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ik hanteer deze tarieven en breng de sessies maandelijks bij jou in rekening. De factuur kun je zelf bij jouw verzekeraar declareren, mits je behandeling binnen de verzekerde zorg valt én je een verwijsbrief hebt van de huisarts. Een behandelsessie duurt doorgaans ongeveer 60 minuten.

INTAKE & DIAGNOSTIEK 
  45 minuten (CO0432)           € 151,07

  60 minuten (CO0562)           € 173,40

  75 minuten (CO0692)           € 211,34

  90 minuten (CO0822)           € 259,01

120 minuten (CO0952)          € 373,08

BEHANDELING 

  45 minuten (CO0497)           € 128,40

  60 minuten (CO0627)           € 152,50

  75 minuten (CO0757)           € 187,76

  90 minuten (CO0887)           € 229,30

120 minuten (CO1017)          € 337,14

INTERCOLLEGIAAL OVERLEG

kort (OV0007)                             € 23,58

lang (OV0008)                             € 71,88

VERZEKERDE ZORG

De zorg komt alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer er een verwijsbrief van de huisarts is én de problematiek voldoet aan de criteria van een bepaalde DSM V classificatie, zoals depressieve stoornissen, angststoornissen, PTSS, ADHD en ASS. 

EIGEN RISICO 

Het eigen risico blijft in 2023 minimaal € 385,-. Jaarlijks betaal je opnieuw je eigen risico.

ANNULEREN 

Wanneer je een afspraak niet tijdig afzegt
(24 uur tevoren) wordt er € 70,-
in rekening gebracht. De verzekeraar
vergoedt dit bedrag niet.

ONVERZEKERDE ZORG

Soms is het niet mogelijk een diagnose te stellen volgens de DSM-5 classificatie óf valt de gestelde diagnose buiten het basispakket van de zorgverzekeringswet. Aanpassingsstoornissen (problemen gerelateerd aan levensgebeurtenissen zoals echtscheiding, rouw en ziekte), werkgerelateerde problematiek en relatieproblematiek worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.
Indien de zorg niet in aanmerking komt voor vergoeding, dan komen de kosten volledig voor eigen rekening. Dit tarief is tevens vastgesteld door de overheid.


45 minuten (OV0012)        € 124,16


Jouw traject starten?

  1. Meld je aan via het contactformulier op de website
  2. Ik neem zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek
  3. Heb je vertrouwen in mijn aanpak en voel je een klik? Dan plannen we een intakegesprek in
  4. Wil je in aanmerking komen voor vergoede zorg? Vraag dan een verwijsbrief van je huisarts