Behandelaanbod


In de begeleiding maak ik vaak gebruik van onderstaande therapievormen

ACT

 

Acceptance and Commitment Therapy (kortweg ACT) is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie.

ACT helpt je een bewust en waardevol leven te leiden, en geeft je concrete tools en technieken om met onaangename gevoelens om te gaan en een gezonde afstand te nemen van negatieve gedachten. Je komt in contact met wat , en je te richten op wat écht belangrijk is in jouw leven.


Het model van ACT bevat zes zuilen:

Mindfulness: In contact komen met het hier en nu.

Acceptatie: Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.

Defusie: Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken.

Zelf als context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.

Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.

Toegewijde actie: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.

Gezamenlijk zorgen de oefeningen en metaforen uit deze zes zuilen voor meer psychologische flexibiliteit.

EMDR

 

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte therapie om akelige ervaringen te verwerken.

Tijdens EMDR therapie haal je een pijnlijke herinnering op. Op het moment dat je de herinnering levendig voor je ziet, heb je hem in jouw werkgeheugen geplaatst. Terwijl je de gebeurtenis voor je blijft zien,  geef ik je belastende taken voor je werkgeheugen. De meest toegepaste en bekende methode is met je ogen een lichtje (of mijn vingers) te volgen. Het werkgeheugen raakt vol en de nare herinnering verliest langzaam zijn emotionele lading.

Heb je klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een of meer concrete, akelige gebeurtenissen, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept, dan is de kans heel groot dat EMDR hierin verlichting kan brengen. EMDR is eerste keuze therapie bij trauma. 

Op de website van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) vind je meer informatie over deze behandelmethode.

VOEDINGSPSYCHOLOGIE

 

 

Voedingspsychologie is de wetenschap van de manier waarop voedingsstoffen je stemming, je emoties, je manier van denken en je gedrag beïnvloeden.

Hoeveel vitaminen, mineralen, goede of slechte vetten en suiker je opneemt kan een grote rol spelen bij:

  • je gevoelens: stemming, stress, emoties (angst, somberheid, frustratie) en prikkelbaarheid;
  • je denken: negatief denken, piekeren, laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen, concentratievermogen, geheugen, ADHD symptomen, of een ‘mistig’ hoofd.
  • je gedrag: wat je eet bepaalt mee wat je later op de dag eet, een suikerverslaving, je daadkracht en doorzettingsvermogen;
  • je lichamelijke sensaties: energiepeil, pijn, drang naar suiker, koffie, alcohol of oppeppende middelen;
  • je slaapkwaliteit;
  • overgewicht;
  • darmklachten zoals constipatie, gasvorming, prikkelbare darm syndroom of een opgeblazen gevoel;
  • je immuunsysteem: hoe vaak je ziek bent en allergieën.

De rol van voeding — en de rest van je levensomstandigheden— speelt zelfs een rol op het niveau van je genen. Wat je eet beïnvloedt de expressie van je genen. Dit is het domein van de epigenetica. Dit is goed nieuws! We hebben namelijk zelf onder controle wat we in onze mond steken. 


SYSTEEMTHERAPIE

 

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's betrokken kunnen worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.

Uitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokken.

Door aandacht en beïnvloeding van meerdere individuen binnen het systeem en hun onderlinge interactiepatronen, kom je sneller tot de kern van het probleem.  Door het betrekken van naasten bij de therapie, treedt er sneller herstel op. Als betrokkenen elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner.

SCHEMATHERAPIE 

 

Schematherapie gaat ervan uit dat ieder mens in zijn jeugd schema’s vormt over de werkelijkheid. Disfunctionele schema’s ontstaan door een wisselwerking tussen tekorten in de opvoeding (al of niet in combinatie met traumatische gebeurtenissen, zoals het verlies van een ouder of seksueel misbruik), het temperament van het kind, biologische factoren en sociale factoren. Disfunctionele schema’s worden zichtbaar als iemand in een situatie terecht komt die lijkt op vroeger. Op dat moment worden zijn/haar schema’s geactiveerd. Dit kan leiden tot een verkeerde interpretatie van de situatie en heftige gevoelens. Iedereen vormt schema’s over zichzelf, anderen en de wereld.

Schematherapie richt zich op het veranderen van disfunctionele schema’s en modi in meer flexibele en minder extreme schema’s en modi, en het ontwikkelen van adequate copingstrategieën. Hierdoor kan je een positiever beeld van jezelf en anderen ontwikkelen en een meer genuanceerd beeld van de wereld krijgen.
Door afwisselend cognitieve-, gedragsmatige- en experiëntiële technieken in te zetten en de therapeutische relatie op een specifieke manier te hanteren, vindt er beïnvloeding plaats via drie kanalen, namelijk voelen (experiëntiëel), denken (cognitief) en doen (gedragsmatig).


HOLISTISCH WERKEN

 

 

Holisme is afgeleid van het Griekse woord ‘holos’ , wat zoveel betekent als ‘heelheid’. In het holistisch werk ga je er vanuit dat alles met elkaar verbonden is en opgebouwd is uit systemen. Holistische therapie kijkt naar de gehele mens en dus verder dan enkel een klacht of een bepaald denkpatroon.

Ik combineer tijdens de behandeling diverse methodieken, waarmee we tot de kern van jouw klacht kunnen komen. Je leert jezelf hierdoor steeds beter kennen, waardoor je bewust keuzes kan maken die bij jou passen. Zo kom je meer in balans en in je kracht te staan. 

POLYVAGAAL THEORIE

 

De Polyvagaaltheorie geeft ons een blik op de biologische systemen die de basis vormen voor het ons veilig voelen en sociaal betrokken zijn. Met name de onbewuste relatie tussen het autonome zenuwstelsel en sociaal gedrag komt er in aan bod.

Dr. Stephen Porges is de grondlegger hiervan en ’s werelds meest toonaangevende expert op dit gebied. Zijn Polyvagaaltheorie is door therapeuten en artsen over de hele wereld overgenomen en heeft gezorgd voor interessante nieuwe inzichten.